Current Leadership

Dean: CHENG Zhaoxiang

Associate Dean:LIU Shusen
    
         WANG Jian
           LI Zheng
                  ZHAO Huamin
                                   ZHENG Qingwen 

Secretary-General of CPC: 
               NING Qi
Deputy Secretary-General of CPC:  LI Shujing
                                                 ZHENG Qingwen